exellentesbo

gezonde-school

Binnenkort

Vandaag hebben 364 kinderen heel erg hard gelopen om geld in te zamelen voor 2 goede doelen; Stichting Leergeld en Stichting RHIZA Suriname. Omdat vandaag ook de Koningsspelen zijn, was het een extra feestelijke lopathon, met heerlijk eten, voor alle leerlingen een bidon en nog veel meer leuke zaken.
Voordat de kinderen gingen hardlopen kregen ze eerst een warming-up in het speellokaal van juf Merith en juf Laura. We zullen u via het weekjournaal op de hoogte houden van de opbrengst van de lopathon. Hieronder wat sfeerfoto’s.

foto 1 foto 2 

foto 3 foto 4
foto 5 koningsspelen logo 2015
Voor veel meer foto’s kunt u later vanavond op de site kijken onder het kopje groepen.
 

Wij willen u eraan herinneren dat maandag 27 april een vrije dag is. Het is dan Koningsdag.

                      koningsdag 2015               

Bij de ouders van Panta rhei is in februari 2015 een tevredenheidspeiling afgenomen. Hieronder staat een korte samenvatting van de uitslag van deze tevredenheidspeiling. Uiteraard is het hele verslag voor een ieder in te zien en te lezen. De map met informatie ligt bij de directeur ter inzage.

Van onze school hebben 165 ouders en verzorgers de vragenlijst ingevuld. Er werden gegevens verzameld van 91 ouders met een kind van 10 jaar of ouder en van 73 ouders met een kind in de leeftijd tot en met 9 jaar. 1 ouder heeft niet aangegeven in welke groep zijn kind zit.

                                enquete1

Algemene tevredenheid

De enquête geeft een beeld van de wijze waarop de ouders onze school waarderen. Onze school scoort gemiddeld een 8.4, hiermee scoort onze school hoger dan het landelijk gemiddelde voor SBO scholen. Ten opzichte van ons eerdere tevredenheidsonderzoek onder ouders scoren wij beter (2013; 7.9). De gemiddelde score in het Speciaal Basisonderwijs (SBO) is 7.9

Een uitgebreide samenvatting kunt u HIER lezen.

Maandag 23 maart zijn we met de jaarlijkse themaweken gestart. Het thema is dit jaar: Techniek onder loep.

                       Techniek

In de groepen gaat dus op allerlei wijze gewerkt worden aan techniek.
Donderdag 30 april is dan de afsluiting met een open huis.

Tegen die tijd ontvangt u nog nader bericht van ons